Dostawa towaru

Wszystkie produkty wysyłamy kurierem DPD lub Pocztą Polską w 24 godziny od zaksięgowania wpłaty na koncie.

1. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Sprzedawcą na platformie internetowej jest firma P.H.U. Kamar Marianna Parcheniak (zwana dalej SPRZEDAWCĄ) mieszcząca się pod adresem Ul. Waryńskiego 13, 57- 200 Ząbkowice Śląskie. Organem rejestrującym działalność handlową jest Burmistrz Ząbkowic Śląskich. Numer NIP firmy to 8871145958.

2. OCHRONA DANYCH

Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych osobowych. Sprzedawca nie gromadzi danych osobowych w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży. Wraz ze złożeniem zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez firmę P.H.U. Kamar Marianna Parcheniak zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. z 17.06.2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926). NABYWCY przysługuje prawo kontroli swoich danych osobowych.

3. PRZYJĘCIE, POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA


3.1. Złożone zamówienie będzie każdorazowo potwierdzane telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez pracownika naszej firmy. Dlatego też niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia.

3.2. W celu ograniczenia pomyłek staramy się sprawdzać każde zamówienie pod względem poprawności, dlatego wymagane jest podanie w zamówieniu szczegółowych danych dotyczących modelu ciągnika / maszyny / produktu (jeśli takowy posiada) i wszelkich informacji mogących mieć wpływ na zgodność zamawianego towaru z maszyną, do której ma być zamontowana.


3.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia - zamówienie odbywa się za pomocą przeznaczonych do tego celu w sklepie narzędzi. Potwierdzając zamówienie nabywca zobowiązuje się do zapłaty za zakupiony towar.

3.4. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności oraz stanu magazynowego towaru. Zwykle termin realizacji zamówienia nie przekracza 2 dni roboczych. Zamówienie przyjęte do godziny 11 od pon. do pt. w dni robocze z reguły jest wysyłany tego samego dnia (paczka pobraniowa).

3.5. Czas realizacji zamówienia, czyli wysłania paczki zależy od dostępności produktu na magazynie W przypadku chwilowego braku towaru, klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru.

3.6. Transakcje będą potwierdzane fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

3.7. W razie braku możliwości kontaktu w celu potwierdzenia zamówienia lub jeśli błędnie podane dane NABYWCY będą uniemożliwiały realizację zamówienia SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

3.8. Sklep realizuję zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

3.9. Opłata za przesyłkę uzależniona jest od ciężaru i gabarytów paczki.

3.10. Opłaty za przesyłki niestandardowe, przekraczające wagę 30 kg i ponadgabarytowe są każdorazowo naliczane przez pracownika firmy P.H.U. Kamar i będą niezwłocznie przekazywane NABYWCY.

3.11. Opłata za zamówiony towar może być uregulowana przelewem na konto lub za pobraniem u kuriera.

3.12. Czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie nie wynikające z winy Sprzedawcy.

3.13. Na życzenie NABYWCY zamówiony towar może być wysłany w późniejszym terminie. Towar może być przechowywany w magazynie firmy P.H.U. Kamar do 14 dni jeśli metodą płatności jest płatność gotówką u kuriera (tzw. pobranie) lub do 21 dni w przypadku przedpłaty na konto pod warunkiem wpłacenia całości należności za zakupiony towar. Jeśli NABYWCA nie dotrzyma powyższych terminów za każdy dodatkowy dzień składowania może być naliczana opłata 1 PLN dziennie do każdej paczki.

3.14. Produkty firmy Husqvarna można odebrać jedynie osobiście w siedzibie naszej firmy P.H.U. Kamar w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Waryńskiego 13.

3.15. Faktura pro-forma nie jest dokumentem księgowym. Faktura pro-forma nie dokumentuję sprzedaży dokonanej przez podatnika ani też pobranej przedpłaty, czy zaliczki - stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usług (nie wprowadzamy faktury pro-forma do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów ani też do rejestru VAT). Po wydaniu towaru lub dokonaniu usługi zostanie Państwu wydana FV lub paragon fiskalny. Dopiero ta FV lub paragon stanowią dokument księgowy potwierdzający dokonanie transakcji. Wystawienie faktury pro-forma ani jej otrzymanie nie wiąże ze sobą żadnych konsekwencji podatkowych ani w zakresie podatku dochodowego ani podatku VAT. Zasada ta jest jednolita zarówno dla wystawcy faktury pro-forma jak i nabywcy towaru lub usługi, który otrzymał fakturę pro-forma.

4. ZWROT I REKLAMACJA

4.1. Kupujący może odstąpić od dokonanego zakupu bez podania przyczyn, musi dokonać powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania towaru pisemnie - drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie za pośrednictwem poczty.. Towar nie może nosić śladów używania, montażu itp. Opakowanie firmowe produktu nie może być zniszczone i nie może być zaklejone bezpośrednio taśmą pakową, aby nie naruszać oryginalności opakowania. Niezbędny także jest paragon fiskalny lub faktura jako dowód zakupu w naszej firmie. Najpóźniej w terminie 14 dni od powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu kupujący musi wysłać na własny koszt zwracany towar na adres:

P.H.U. KAMAR Marianna Parcheniak

UL. WARYŃSKIEGO 13

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu należnej kwoty dokonamy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy. 

Zwrotowi nie podlegają produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.2. Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji w myśl ogólnych przepisów handlowych. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane, ponieważ każdy reklamowany towar zostaje sprawdzony, a w przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej. 

4.3. W chwili odbioru NABYWCA zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego podczas transportu zobligowany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez dostawcę i odbiorcę paczki.

4.4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji NABYWCY, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania poszczególnych towarów z oferty. O ewentualnej zmianie ceny, wycofaniu towaru z oferty lub innych okolicznościach uniemożliwiających realizację zamówienia NABYWCA zostanie niezwłocznie poinformowany.

5.2. NABYWCA zobligowany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

5.3. Oferowany przez Sprzedawce asortyment jest fabrycznie nowy i objęty jest gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

5.4. Wszelkie wymienione produkty, nazwy i numery katalogowe są używane jedynie w celach identyfikacyjnych i porównawczych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5.5. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

5.6. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. SPRZEDAWCA uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie.

5.7. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.8. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby P.H.U. Kamar Marianna Parcheniak.

5.9. Użyte numery katalogowe części nie są wskazaniem producenta i służą jedynie właściwej identyfikacji zastosowania danego producenta.

Sklep internetowy Shoper.pl